Testamente

Genom att tänka på Börje Salming ALS-stiftelse i ditt testamente så bidrar du till ALS-forskning och stöd till anhöriga.

Så funkar det med testamente

Det är svensk lagstiftning som reglerar vad som händer med dina tillhörigheter när du går bort. Om du har barn, barnbarn eller andra nära släktingar har de rätt till hälften av arvet. Den andra hälften kan du testamentera till vem och vad du vill.

Du kan testamentera pengar, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål till Börje Salming ALS-stiftelse.

För att testamentera till Börje Salming ALS-stiftelse så anger du Börje Salming ALS-stiftelse, organisationsnummer 802482-1921, som förmånstagare i testamentet.

För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara undertecknat och bevittnat och det finns även andra formella krav. Vi rekommenderar att du kontaktar en jurist men du är också välkommen att höra av dig till Börje Salming ALS-stiftelse så hjälper vi till.

I så fall, mejla info@borjesalmingstiftelse.se så bokar vi ett möte.

Ett testamente är en viktig handling och behöver visas upp i original för att gälla. Det är därför viktigt att det förvaras säkert så att det inte glöms bort den dag det behövs.

Ta fighten mot ALS - Låt oss använda vår gemensamma kraft.