Vetenskapligt råd

Stiftelsens vetenskapliga råd är sammansatt av experter inom svensk hjärnforskning med kunskap och erfarenhet av både experimentell och patientnära forskning. Rådets uppgift är i första hand att bistå stiftelsen som sakkunniga i bedömning av ansökningar inför utdelning av forskningsanslag.

Rådets medlemmar

Rådets uppgift är i första hand att bistå stiftelsen som sakkunniga i bedömning av ansökningar inför utdelning av forskningsanslag.

Dorota Religa är med i det vetenskapliga rådet för Börje Salming ALS-stiftelse
Rådmedlem

Dorota Religa

Dorota Religa är professor i geriatrik vid Karolinska Institutet, överläkare och biträdande avdelningschef i Klinisk Geriatrik vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes forskning är fokuserad på patienters skörhet vid demenssjukdomar och åldrande. Hon sitter i styrelsen för Svensk Geriatrisk Förening (SGF) och är medlem i Expertrådet för Äldres Hälsa.

Bo Norrving är med i det vetenskapliga rådet för Börje Salming ALS-stiftelse
Rådmedlem

Bo Norrving

Bo är seniorprofessor i neurologi vid Lunds Universitet. Han är en ledande neuroforskare med många pionjärinsatser som spänner över flera årtionden, medlem i WHOs strategiska rådgivningsgrupp för non- communicable diseases, svensk representant i World Federation of Neurology, och har varit president för World Stroke Organization. Han har medverkat i bedömningar av forskningsanslag för ett trettiotal anslagsgivare.

Per Wester är med i det vetenskapliga rådet för Börje Salming ALS-stiftelse
Rådmedlem

Per Wester

Per är professor och överläkare i medicin vid Umeå universitet och vid Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus. Han är tidigare disputerade inom området demenssjukdomar men har de senaste åren framför allt fokuserat på strokeforskning med studier inom diagnostik, prevention, akut- och sekundärpreventiv behandling.

Fredrik Piehl är med i det vetenskapliga rådet för Börje Salming ALS-stiftelse
Rådmedlem

Fredrik Piehl

Fredrik är professor i neurologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han arbetar kliniskt med ALS patienter och forskar om inflammation och neurodegeneration vid sjukdomar i centrala nervsystemet med fokus på multipel skleros (MS). Han har stor erfarenhet arbete som sakkunnig vid granskning av forskningsansökningar.

Maria Eriksdotter är med i det vetenskapliga rådet för Börje Salming ALS-stiftelse
Rådmedlem

Maria Eriksdotter

Maria är professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Hennes forskning fokuserar på behandling av Alzheimers sjukdom och hon är grundare och föreståndare för det svenska kvalitetsregistret för kognitiva/demenssjukdomar (SveDem).

Elias Johansson är med i det vetenskapliga rådet för Börje Salming ALS-stiftelse
Rådmedlem

Elias Johansson

Elias är docent och specialistläkare i neurologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Elias leder en multidisciplinär forskargrupp med fokus på forskning inom stroke området. Han har tidigare vid upprepade tillfällen fungerat som sakkunnig för granskning av forskningsansökningar och även prisats för sin goda granskningskvalité.

Ta fighten mot ALS - Låt oss använda vår gemensamma kraft.