Börje Salming ALS-stiftelse delar ut 6,3 miljoner kronor till svensk ALS forskning

December 6, 2023
Börje Salming ser ut över utsikten från sin balkong

Fem forskare verksamma på Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå Universitet samt Göteborgs Universitet tilldelas totalt 6,3 miljoner kronor för forskningsprojekt som syftar till att förstå och stoppa ALS samt till projekt inriktade på att förbättra vård och stöd till drabbade och anhöriga.

– Vi är mycket glada och stolta över att stiftelsen redan nu kan göra skillnad genom att stötta svensk forskning i kampen mot ALS, säger Ulf Hedin, vetenskaplig samordnare i Börje Salming ALS-stiftelse samt professor och överläkare vid Karolinska Institutet.

– De fem forskarna som har tilldelas medel är alla framstående inom sina respektive områden, att bättre förstå hur sjukdomen uppstår, att finna nya behandlingsmetoder, förbättra ALS-vården och att ge stöd till drabbade och anhöriga.

Forskarna som tilldelas medel är: 


Caroline Ingre, Karolinska Institutet
Neuroprotektiva och neurotoxiska T-celler i ALS 

1,8 miljoner under tre år  

Anna Månberg, Kungliga Tekniska Högskolan

Proteinmarkörer för prediktion av sjukdomsutvecklingen och överlevnad vid ALS
1 miljon under två år 

Karin Forsberg, Umeå universitet

Betydelsen av proteinstrukturer i ALS - från biologiska studier till klinisk prövning

1,5 miljoner under tre år  

Per Zetterström, Umeå universitet

Nya behandlingsmetoder för ALS - studier av SOD1 prioner för att finna nya farmakologiska targets

1,5 miljoner under tre år 

Anneli Ozanne, Göteborgs Universitet

Stödintervention för familjer där en person drabbas av ALS

500 000 under ett år   

– Vi ser nu fram emot att följa dessa områden och kommer löpande att kunna ta del av resultaten av deras arbete. Att redan under stiftelsens första verksamhetsår dela ut forskningsmedel är tack vare det stora stöd stiftelsen har fått sedan starten, och vi är mycket tacksamma över möjligheten och att kunna arbeta i Börjes anda, säger Ulf Hedin.  

I början av maj gjorde Börje Salming ALS-stiftelse en utlysning av forskningsmedel för att finansiera grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för medicinsk behandling av sjukdomen samt projekt för innovativa lösningar som kan underlätta vård av ALS-patienter.

De inkomna ansökningarna granskades av stiftelsens vetenskapliga råd som överlämnade ett förslag om tilldelning av projektmedel till stiftelsens styrelse. Utifrån vetenskapliga rådets förslag beslutade styrelsen därefter om vilka projekt som skulle stödjas. 

 

Läs mer om forskningsprojekten

Läs mer om Börje Salming ALS-stiftelses vetenskapliga råd

För frågor och mer information: info@borjesalmingstiftelse.se 

Elisabeth Nore
December 6, 2023

Dec 06, 2023

Fler nyheter

Det senaste från stiftelsen och forskning inom ALS

Börje Salming gör ett hjärta med händerna

Apr 23, 2024

April 23, 2024

Börje Salming ALS-stiftelse startar initiativet Ge tillbaka för att stötta anhöriga

Initiativet Ge tillbaka innebär att stiftelsen arrangerar mötesplatser för anhöriga.

Mar 12, 2024

March 12, 2024

Behind my heaven samlar in pengar till ALS-forskning

Fredrik Lööf släpper en låt till förmån för forskning.

Henric von Zweigbergk på jobbet under Eurovision 2016

Mar 05, 2024

March 5, 2024

Henric von Zweigbergk är ambassadör Börje Salming ALS-stiftelse

Nu ansluter Henric som ambassadör för Börje Salming ALS-stiftelse.

Amongst expansive red sands and spectacular sandstone rock formations, Hisma Desert – NEOM, Saudi Arabia | The NEOM Nature Reserve region is being designed to deliver protection and restoration of biodiversity across 95% of NEOM.by NEOM
Forskning

Lovande ansökningar om forskningsanslag till Börje Salming ALS-stiftelse

I början av september genomfördes Minnesgolfen på Ågesta golfklubb. Nytt för i år är samarbetet...

"Jigsaw"by Marek Piwnicki
Forskning

Lovande ansökningar om forskningsanslag till Börje Salming ALS-stiftelse

I början av september genomfördes Minnesgolfen på Ågesta golfklubb. Nytt för i år är samarbetet...

Hisma Desert – NEOM, Saudi Arabiaby NEOM
Forskning

Lovande ansökningar om forskningsanslag till Börje Salming ALS-stiftelse

I början av september genomfördes Minnesgolfen på Ågesta golfklubb. Nytt för i år är samarbetet...

Hjälp oss att hjälpa - Börje Salming ALS-stiftelse bidrar till att hitta en botande behandling av ALS

Hör av dig till oss så pratar vi om upplägget.

Du fyller sedan i ett formulär som du får från oss där du beskriver din aktivitet och vad den kan tänkas innebära.